Vejle Svæveflyveklub tilbyder at uddanne nye medlemmer i at flyve svævefly. Vi har vores egne instruktører og står selv for den nødvendige teoriundervisning. Den afsluttende prøve til svæveflyvercertifikat (S-certifikat), som skal aflægges overfor Trafikstyrelsen, står klubben også for at arrangere. Klubben arrangerer desuden hvert år yderligere kurser af forskellige art, som vil give dig mulighed for at få endnu mere glæde af dit svæveflyvercertifikat - eksempelvis kurser i at kommunikere på en flyradio, kurser i at udnytte termikken til at flyve længere flyvninger mv.

Uddannelsen går først og fremmest ud på at lære dig at føre svævefly. Et svævefly flyves ligesom alle andre fly og du skal derfor lære at betjene flyets kontrolflader og instrumenter. Vejle Svæveflyveklub har gode erfaringer med at nye elever får deres første flyvelektioner i klubbens motorsvævefly, hvilket - som navnet antyder - faktisk er et lille motorfly. Fordelen ved at lære at flyve på denne måde er, at du i de første lektioner vil have fuld fokus på at flyve flyet og betjene instrumenterne, mens motoren sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at finde termik for at holde flyet i luften. Du vil typisk komme til at flyve mellem 5 og 10 timer i dette fly sammen med en af vores instruktører. Vores erfaringer med denne form for undervisning, som vi kalder Fast Track, er at nye elever meget hurtigere lærer de basale flyvefærdigheder, og derfor også på betydeligt kortere tid bliver klar til den endelige prøve og dermed opnår svæveflyvercertifikat.

jkh.ys
Efter at have lært de basale flyvefærdigheder vil du overgå til klubbens skolesvævefly. Her vil du sammen med en instruktør indledningsvis gennemgå mange af de sammen øvelser, som du har lært på motorflyet. Når du er komfortabel med at flyve flyet, vil undervisningen også begynde at fokusere på at finde termik - de opadgående strømninger i luften, som tillader svævefly at flyve i flere timer, trods manglen på en motor. Ligesom du uden tvivl vil huske din første tur i et svævefly, vil den første gang du stiger flere hundrede meter op i luften helt uden motorstøj helt sikkert også blive en mindeværdig oplevelse.

Efterhånden som du får mere erfaring med at flyve flyet, vil du også begynde at kunne udføre de fleste manøvrer - start, flyvning, landing osv. - selv. I starten vil instruktøren, som har et identisk set styregrej, hjælpe med at flyve flyet, men på et tidspunkt vil du kunne klare det hele selv, og instruktøren vil bare være med for at instruere dig, og kunne hjælpe til, hvis du bliver i tvivl om noget.

Noget tid senere kommer endnu en kæmpe oplevelse, som du sandsynligvis aldrig vil glemme - din første soloflyvning, altså din første flyvning på egen hånd, uden instruktør. Når du har gennemgået al den nødvendige undervisning og instruktørerne i klubben vurderer, at du har erfaring nok, får du lov at styre flyet op i luften på egen hånd. Herefter vil du lære at flyve på en anden flytype, som kun har ét sæde. Når du er blevet omskolet til dette fly, er du stadig under uddannelse, og skal repetere en række af de manøvrer, som du har øvet med instruktør - men altså nu på egen hånd. Instruktøren vil selvfølgelig stadig være til stede, og du skal forinden hver enkelt flyvning have en grundig briefing om de manøvrer du skal øve, ligesom du efter endt flyvning skal evaluere sammen med instruktøren. Alle flyvninger føres i din personlige logbog, som vil danne grundlag for dit certifikat.

Foruden den praktiske flyvetræning skal du som ny elev også gennemgå en teoriundervisning, som berører en lang række emner, herunder hvordan et fly fungerer, hvordan din krop fungerer i den tyndere luft, som du kommer til at flyve rundt i, hvordan menneskehjernen tager beslutninger, hvordan vejrsystemerne og den meteorologiske verden hænger sammen, hvordan et svævefly føres sikkert og selvfølgelig hvilke love og trafikregler, der er gældende i luften. Vejle Svæveflyveklub afholder selv teoriundervisning hver vinter, hvor vi ikke kan flyve. Det er ikke et krav at have bestået teoriundervisningen, før den praktiske flyvetræning påbegyndes, tværtimod er det ofte en fordel at have noget flyveerfaring før man deltager i teoriundervisningen, da det så vil være muligt at relatere undervisningen til virkeligheden.jkh.5m

Når du har fået tilstrækkelig flyveerfaring og har bestået teoriprøven vil du have mulighed for at blive indstillet til den endelige prøve hos Trafikstyrelsen. Til denne prøve skal du overfor en kontrollant demonstrere, at du på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde er i stand til at føre et svævefly. Når du har bestået prøven vil Trafikstyrelsen udstede dit svæveflyvercertifikat, og du vil kunne kalde dig selv pilot.

Efter du har fået udstedt dit certifikat vil klubbens instruktører stadig stå til rådighed, og du vil til stadighed have mulighed for at udvikle dine kundskaber og lære mere om svæveflyvning herunder selvfølgelig at blive uddannet til at flyve alle de forskellige flytyper, som klubben ejer.

Al undervisning i klubben følger en række normer som er fastsat af Trafikstyrelsen og Dansk Svæveflyverunion samt en række internationale organisationer, hvilket sikrer ensartet flyveundervisning verden over, og er din garanti for at du lærer at føre flyet i alle tænkelige situationer.