• Forsiden
  • Vejle Svæveflyveklub
  • Historie og beliggenhed

Historie og beliggenhed

Hammer Svæveflyveplads ejes og drives af Vejle Svæveflyveklub.

Klubben startede i 1939 og fløj efter krigen på den nu nedlagte Flyvestation Vandel, indtil man valgte at købe jord ved Hammer mellem Tørring og Nr. Snede. Flyvepladsen blev taget i brug i 1972. Pladsen omfatter et areal på ca. 17 ha. Flyvefeltet er 1100 x 100 meter.

Flyvepladsens beliggenhed er valgt, så flyvningen holdes fri af Billund Lufthavns kontrolområde. Desuden er området på den jyske højderyg ideelt for dannelse af termik, som er de opvinde, der er nødvendige for svæveflyvning.

Klubhuset er anlagt på en skrænt med udsigt over pladsen og med værksted i kælderen. Der findes næppe bedre eller flottere klubhus hos nogen dansk svæveflyveklub. Foruden værksted rummer det toiletter og baderum, briefing- og teorilokale, stort klublokale med køkken samt overnatningsrum.

På pladsen findes yderligere tre hangarer samt camping og hytteområde. 

Alt er anlagt og bygget af klubbens medlemmer.

EKHM

Klubhus   Hangar

Klubhuset - anlagt på toppen af en skrænt

 

To af de klubejede hangarer.