• Forsiden
  • Vejle Svæveflyveklub
  • Information til piloter

Information til piloter

Fakta om pladsen

Pladsnavn: Hammer

ICAO lokation: EKHM

Koordinater: 55 54 25N 009 27 13E

Baneretning: 10/28

Banedimensioner: 1.100m x 100m, græs

Landinger foretages på banens nordlige halvdel. Landingsfelter er markeret med hvide fliser. På dage med svæveflyveaktivitet vil landingsretningen være markeret på banen (landings-T), ellers refereres til vindposen, som står i midten af banens nordlige begrænsning. På dage med svæveflyveaktivitet må der forventes spilstarter af svævefly fra banens sydlige halvdel samt starter med flyslæb. Startspillet, som vil være placeret i banens fjerne ende i forhold til landingsretningen, vil blinke med gule rotorblink under en spilstart. Overflyvning af pladsen under 2500 FT AGL bør til enhver tid undgås grundet faren for kollision med startende svævefly og startwire. Overflyvning af landsbyen Sandvad, umiddelbart vest for pladsen, skal desuden undgås af miljømæssige årsager. Bemærk desuden, at fly over støjklasse 1 ikke må benytte Hammer uden tilladelse (PPR, tlf. 7580 0553). På dage med forventet flyveaktivitet anbefales det at kalde op på Hammer Radio (122,475 MHz) i forbindelse med anflyvning for at indhente information om lokal trafik.

Flyveaktivitet og radiofrekvenser

Hammer Radio (122,475 MHz) kan forventes at være bemandet på dage med svæveflyveaktivitet fra Hammer. Svæveflyvetrafik i området vil ligeledes benytte 122,475 MHz, som er den generelle svæveflyvefrekvens for Midtjylland - dog vil eventuel trafik i kontrollerede luftrum benytte den respektive kontrolfrekvens (Billund Approach, 127,575 MHz eller Karup Approach, 120,425 MHz). Trafikinformation i området kan indhentes hos Billund Approach (127,575 MHz). Billund Approach vil så vidt muligt på dage med svæveflyveaktivitet være informeret om denne aktivitet. Det er muligt at blive informeret om eventuel flyveaktivitet før flyvning ved at ringe til klubben: +45 21 27 77 26 (flyvepladsen/Hammer Radio) eller +45 75 80 05 53 (klubhus).

Svæveflyveaktivitet fra Hammer kan forventes i hele sommerhalvåret. Det må forventes at der svæveflyves fra Hammer lørdage, søndage samt fredag aftener i sommerhalvåret, når vejret tillader det. Midt på sommeren flyves alle ugens dage. Information om svæveflyveaktivitet bør indhentes før anflyvning på Hammer Radio (122,475 MHz) eller Billund Approach (127,575 MHz). Der må forventes mange forskellige flyveaktiviteter fra Hammer - spilstart, flyslæb, lokalflyvning, skoleflyvning med øvning af forskellige manøvrer, kunstflyvning, flyvning med ultralette- og motorsvævefly mv. - vær altid meget opmærksom og hold konstant udkig.